1. altsax

2. altsax

Tenorsax

Ingen tenorsax til planeterne

Sopransax

Ingen sopran på Ode og Planeterne